Ventilbyte radiatorer – start måndag 23 augusti

Som en del i arbetetet med att förbättra fastighetens värmesystem kommer samtliga radiatorventiler i fastigheten att bytas ut med start måndag den 23 augusti. Det betyder att hantverkare från WW Rör AB måste få tillträde till samtliga lägenheter och lokaler. Om någon lägenhet inte är åtkomlig hindras hela arbetet, som måste göras i en viss ordning.

Era lägenhetsnycklar samlas in måndag 23 augusti mellan 08:00 och 09:00 i entrén på Rödabergsgatan. Nycklarna ska vara märkta med lägenhetsnummer. Ni kan också välja att vara hemma och släppa in hantverkarna, men det är inte möjligt att lämna någon exakt tid när de kommer till just er lägenhet.

Ni ombeds innan besöket plocka bort gardiner och flytta möbler så att hantverkarna kommer åt ventilerna på era radiatorer.

Arbetet börjar samtidigt på översta planet i båda trapphusen. Man räknar med att kunna avverka ett våningsplan per dag om allt går som det ska

När alla radiatorventiler bytts ut kommer värmesystemet sättas igång igen och får stabiliseras. Vid senare tillfälle kommer WW Rör tillbaka för injustering av ventilerna samt för att montera termostater. Vi kommer även att informera om detta i god tid innan.