Månadsbrev oktober-november 2016

Nya grannar
Under oktober/november så välkomnar vi Johan Kihlström och Ingrid Kling, Torsgatan 69. Varmt välkomna till Brf Eken 8.

Inköp av Brandvarnare
Styrelsen har sedan tidigare tagit beslut om att köpa in brandvarnare till medlemmar, detta då det finns restriktioner enligt Brandskyddslagen. Styrelsen ordnar med inköp och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Det finns en lista utanför tvättstugan där du kan skriva upp ditt namn samt lägenhetsnummer så kommer styrelsen köpa in till dem som önskar. Notera att det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Styrelsen är tacksam om detta kan sättas upp på egen hand, men ta kontakt med styrelsen om du behöver hjälp.

Snökaos
I samband med det snökaos som var så noterade styrelsen lite saker som är bra att tänka på för allas trivsel. Det är viktigt att se till att porten går igen då det lätt hamnar snö och grus mellan tröskeln och dörrens nederkant. Om det behövs så hjälps vi åt att skotta framför porten. Pulkor ska inte förvaras i trappuppgången, utan ställs i barnvagnsrummet eller på innergården. En annan sak att tänka på är att inte låta barnvagnar stå och ”tina” i trappuppgången, det är inte ok att det samlas vatten i trappuppgången. Tänka på allas trivsel och säkerhet.

Ny toalett
Nu har föreningen fått en ny toalett i källaren. Argumentet för att köpa in och installera en ny är att det är bra med en extra om man till exempel renoverar sitt badrum eller om man har en tillställning på innergården så kan man hänvisa sina gäster till toaletten i källaren. Det blev riktigt bra och styrelsen är ”skitnöjda”.

Stamspolning
Snart kommer fastigheten att stamspolas, detta innebära att hanteverkarna kommer behöva tillgång till din lägenhet, vänligen håll ögonen öppna efter anslag om detta. Viktigt att notera är att om styrelsen behöver tillgång till din lägenhet när vi till exempel har hantverkare på plats så måste lägenhetsinnehavaren se till att hantverkare har möjlighet att komma in, styrelsen eller hantverkarna brukar ta emot nycklar och om man inte kan vara hemma eller kan/vill lämna ut nyckel till styrelsen så kan ett förslag vara att lämna den till någon granne. Vi har haft lite problem sedan tidigare och vill därför lyfta upp detta, det är inte ok att ignorera detta samt att föreningen får stå för kostnader som kan bli aktuellt om ett företag måste göra ett till besök utöver det som var meningen från början.

OVK-förbättringar
Det har tidigare gjort OVK-förbättringar i tre lägenheter, hos Essen-Möller, Röshoff samt hos Stackenström. Vi är mycket nöjda med det som har gjorts och finns det en oro för vilka inverkningar detta innebär för din lägenhet så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer allternativ så får ni titta hur det blev hos oss.

Ny elmätare
Byte av elmätarna kommer att utföras, detta är ett byte till modernare elmätare för gemensamt elabonnemang. Detta enligt beslutet på förra årets stämma.

Problem med sopsortering
Trots styrelsens påminnelser, samt uppsatta lappar i soprummet så ignoreras detta. Styrelsen jobbar med bland annat med att få saker och ting bättre för alla medlemmar, men då vi upplever att vissa ignorerar gemensamma regler vi har så måste styrelsen lägga ner tid och energi på helt fel saker. Styrelsen går därför ut med en vädjan, nej ett krav om en skärpning. Nu finns även tjänsten Mobila miljöstation, har du inte möjlighet att forsla bort grovsopor som till exempel El-avfall ta till vara på den tjänsten, du kan anmäla dig via sms så får du en påminnelse om vilka tider dem kommer. Sms:a mobila norrmalm till 71501

Om du går i renoveringstankar
Då styrelsen har fått in kommentarer vad avser renoveringar som sköts mindre bra så har styrelsen nu tagit fram en checklista, i samband med att man söker tillstånd hos styrelsen så finns den checklistan på vår hemsida. Vänligen respektera de förhållningsregler som finns vid renovering så slipper vi osämja grannar emellan. Kom ihåg att du ansvarar för hantverkarna du tar in, du ser till att allt sköts enligt checklistan.

Granen står så grön och grann…
Nu när vi går mot jultider så vill vi be alla som skaffar gran att tänka på att när julen är slut och granen dansar ut så ska man sopa efter sig, lämnar inte barr efter din gran så att dina grannar får med sig det in i sin lägenhet. När du har tagit ut din gran så går inte bara gränsen innanför porten utan även utanför vid entrén, så vänligen sopa där också.

Allmänna saker att tänka på

 • Om det händer något i din lägenhet som t ex stopp i avlopp, läckande rör som kan påverka grannar så måste detta omedelbart meddelas till styrelsen.
 • Nu när det börjar bli kallt ute så är det viktigt att vi håller fönster/dörrar i allmänna utrymmen stängda. Detta kan t ex gälla i trapphuset. Om du öppnar dörren till en av vädringsbalkongerna så är det din skyldighet att se till att den stängs. Har du fest och balkongen används av rökare så är det din skyldighet att se till att det finns en askkopp samt att dörren hålls stängd.
 • Alla som nyttjar tvättstugan ska följa de regler som finns, detta avser framförallt städning.
 • Vi kastar endast hushållssopor i sorummet, annat som hamnar där måste forslas bort och det innebär en onödig kostnad för föreningen.
 • Trevligt med fest, men tänk på dina grannar. Sätt upp anslag så dina grannar vet.
 • Alla hjälps åt med att meddela styrelsen om något har gått sönder. Om t ex en lampa har gått sönder i trappuppgången så förvänta dig inte att din granne ska rapportera det till styrelsen, risken är stor att din granne tänker som du och då blir felet aldrig åtgärdat.
 • Respektera uppsatta skyltar i gemensamma utrymmen, det kan t ex avse att släcka och stänga dörrar i källaren.
 • Cyklar ställer vi i cykelrummet, barnvagnar i barnvagnsrummet.
 • Om ditt förråd i källaren saknar hänglås så vänligen sätt upp en snarast. Om styrelsen ser att ett förråd inte har hänglås så kommer vi att sätta dit ett. Detta för att undvika att det samlas bråte som man lätt vill bli av med och hamnar där.
 • Andrahandsuthyrning får inte ske utan styrelsens godkännande.

Kommande underhållsarbete

 • Elmätare installeras 19-20 januari
 • OVK-förbättringar kommer att ske vecka 5
 • Stamspolning kommer att utföras under 4 dagar, vecka 6

Anslag om detta kommer att finnas när det börjar närma sig.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Månadsbrev September 2016

Varför kom det inget Månadsbrev i augusti?
Efter en utvärdering som styrelsen har gjort så har vi kommit fram till att Månadsbreven nu kommer att komma varannan månad.

Åtgärder i fastigheten
Styrelsen har som mål att åtgärda fel i fastigheten så fort som möjligt. Tyvärr upplever styrelsen att vid kontakter med olika företag så är inte Bostadsrättsföreningar prioriterade och styrelsen får lägga ner mycket tid på att ringa och ”jaga” in hjälp. Styrelsen har som ambition att ta in två till tre offerter och eftersom att vi har jobb, familj och fler uppdrag så kan saker och ting ta lite tid.

Åsikter/Synpunkter/Förslag från medlemmar i föreningen
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att komma in med åsikter och synpunkter om förslag på förbättringar i fastigheten. Vi alla är ju mån om vår fastighet så allas synpunkter är välkomna. Maila eller lägg ett brev i Föreningens brevlåda (Rödabergsgatan 10).

Styrelsearbete
Styrelsen har haft en Workshop där vi har gått igenom tankar och idéer vi har om vårt arbete i styrelsen, arbetsfördelning, trivselfrågor, fastighetsfrågor men även hur vi ska jobba med föreningen ”in i framtiden”. Det kan t ex handla om framtida investeringar så som bokning av tvättid elektroniskt m.m.

Vid renovering i lägenhet
Styrelsen har kommit fram till är att i samband med att renoveringar görs av medlemmar i sin lägenhet så kommer vi att fastställa nya rutiner, detta innebär bland annat att styrelsen kommer att efterbesiktiga renoveringar som har gjorts. Detta är ett sätt att stämma av att den ansökan som medlemmen har gjort i samband med en omfattande renovering. Detta för att säkerställa att ansökan stämmer överens med det som har utförts. Samtidigt vill styrelsen påminna om att ska man göra en renovering, så ska ansökan om detta göras till styrelsen. Fråga hellre än att bara köra på och tro att ”det där omfattas inte jag av”.

Styrelsen sätter också som rutin att när en medlem ska renovera så ska det sättas upp en lapp där det framkommer att man renoverar, vilket företag som renoverar samt medlemmens telefonnummer. Det är även medlemmens skyldighet att se till att det är rent i trappuppgången. Vi har tyvärr haft tillfällen då det har stökats ner rejält, spillts färg som styrelsen har fått skrapa bort samt förvarats brandfarligt materiel i trappuppgången. Vänligen respektera att andra medlemmar inte ska behöva bo i ”renoveringskaos”. Medlem som genomför renovering är skyldig att se till att gemensamma utrymmen, såsom trapphus och hissar ska vara i samma skick efter renovering.

Vid flytt
Styrelsen och medlemmar har reagerat på att även vid flytt så slits det på de gemensamma utrymmen. Vi uppmanar alla medlemmar som flyttar att vara försiktiga med fastigheten. Det handlar t ex om väggar som har fått skador, hiss som får märken på väggar. Styrelsen kommer i samband med detta att börja besiktiga de allmänna utrymmena vid t ex flytt. Styrelsen ser över att köpa in skydd till hissen som kommer att finnas för lån.

Vi hjälps åt
Styrelsen vill påminna om att alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för de allmänna utrymmena, om man t ex tappar tvättmedel eller liknande så torkar man upp det på en gång och inte förväntar sig att någon annan gör det. Detta gäller även tvättstugan.

Trots information i tvättstugan samt information i månadsbrev så finns det medlemmar som inte respekterar de regler vi har. Att börja sin tvättid med att behöva städa är inte rättvist och det är respektlöst att låta andra ta hand om städningen bara för att man själv struntar i det.

Finns det något styrelsen kan göra för att förenkla städningen så tar vi gärna emot tips och förslag.

Att tänka på

 • Om det händer något i din lägenhet som t ex stopp i avlopp, läckande rör som kan påverka grannar så måste detta omedelbart meddelas till styrelsen.
 • Om du har någon nyckel som tillhör allmänna utrymmen i fastigheten om du t ex sedan tidigare har suttit med i styrelsen så är vi tacksamma om dessa återlämnas(brevlådan på Rödabergsgatan 10).
 • Nu när det börjar bli kallt ute så är det viktigt att vi håller fönster/dörrar i allmänna utrymmen stängda, detta kan t ex gälla i trapphuset. Om du öppnar dörren till en av vädrings- balkongerna så är det din skyldighet att se till att de stängs. Har du fest och balkongen används av rökare så är det din skyldighet att se till att det finns en askkopp samt att dörren hålls stängd.
 • Alla hjälps åt med att meddela styrelsen om något har gått sönder, om t ex en lampa har gått sönder i trappuppgången så förvänta dig inte att din granne ska rapportera det till styrelsen, risken är stor att din granne tänker som du och då blir felet aldrig åtgärdat.
 • Respektera uppsatta skyltar i gemensamma utrymmen, det kan t ex avse att släcka och stänga dörrar i källaren.
 • Cyklar ställer vi i cykelrummet, barnvagnar i barnvagnsrummet.
 • Om ditt förråd i källaren saknar hänglås så vänligen sätt upp en snarast, om styrelsen ser att ett förråd inte har hänglås så kommer vi att sätta dit ett. Detta för att undvika att det samlas bråte som man lätt vill bli av med och hamnar där.

Känns det tjatigt med massa ordningsregler och trivselfrågor? Tyvärr ser styrelsen att det finns ett behov men hjälps vi alla åt så kommer det att bli bra. Det ska ligga i allas intresse att vi håller det fint och fräscht i de gemensamma utrymmena, vi äger ju allt tillsammans.

På gång i fastigheten

 • Översikt av stuprören (rensning/spolning)
 • Stamspolning
 • Åtgärdande av brister i OVK besiktning

Månadsbrev juli 2016

Välkommen nya grannar

 • Rödabergsgatan 10, Andreas och Anna Parback, flyttade in den 10 juni.
 • Rödabergsgatan 10, Alexander Bäcklin, flyttade in 30 juni.

Ny grill på innergården
Tack Sami för ditt tålamod att sätta ihop den fina nya grillen! Vi vill samtidigt påminna alla som använder den att göra rent efter sig, samt tömma askan.

Andrahandsuthyrning
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andrahand utan ett godkännande. Detta finns att läsa i föreningens stadgar:

15 §
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. För det fall andrahandsuthyrning medges, beviljas tillståndet sex månader I taget. Den totala uthyrningstiden är dock maximerad till två år.

Tvättstugan
Alla som nyttjar tvättstugan har också skyldighet att städa efter sig. Då det är ett gemensamt utrymme så hjälps vi åt att hålla det rent och snyggt. Finns anslag om vad du ska tänka på. Föreningen har ingen som städar tvättstugan och därför ligger det på allas eget ansvar att hålla det rent och snyggt. Styrelsen kommer inom kort att sätta upp ett anslag där det står cylindernummer samt vem som har vilket nummer.

Pågående styrelsearbete

 • Styrelsen ser över den senaste OVK-besiktningen
 • Styrelsen tar in offert vad avser kommande takrenovering, ser först över det flagnande taket men även stuprören
 • Styrelsen kommer att genomfora en workshop där vi utformar bättre information vad gäller bygglov, ansvarsföredelning och ordningsregler samt rutiner för hur det ska informeras.

Städdag onsdagen den 11:e maj

Onsdagen den 11:e maj, från klockan 17:00 sätter vi igång med städningen.

Som vanligt gäller att alla ska delta. De som har förhinder denna kväll får anteckna sig på listan utanför tvättstugan och utföra sin uppgift före 10 maj 2016.

En container kommer att finnas uppställd för att kunna kasta grovsopor.

Var och en deltar efter förmåga!

Som vanligt avslutar vi städdagen med korvgrillning.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Obligatorisk ventilationskontroll, torsdag 14/4

Styrelsen har gett Franska Bukten AB i uppdrag att utföra OVK. Informationsblad har redan delats ut till alla lägenheter.

I korthet: Besiktningen kommer att genomföras torsdag den 14/4, klockan 08.00-16.00. Medlemmar som inte är hemma denna tid uppmanas att lämna nycklar antingen:

1. Direkt till kontrollanterna mellan 07.45 och 08:00 i trapphuset på Rödabergsgatan 10

2. I ett namnmärkt kuvert i föreningens brevlåda på Rödabergsgatan 10, innan den 14/4

Dags att inkomma med motioner till årsstämma 2016

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att inkomma med motioner till årsstämman senast den 31 mars.

Kallelse till årsstämman skickas ut i god tid innan stämman och kommer att innehålla inkomna motioner tillsammans med styrelsens yttrande. Årsstämman kommer att hållas den 28 april på Haga bageri.

Instruktioner
Viktigt att tänka på är att en motion ska vara utformad som en konkret fråga till vilken stämman kan ta ställning – inte enbart som ett allmänt förslag eller önskemål.

Börja gärna skriften med en bakgrunds­beskrivning som förklarar syftet med motionen, för att underlätta för stämmans deltagare att sätta sig in i frågan. Motionen avslutas med att motionären föreslår stämman att bifalla motionen.

Ta endast upp ett ämne per motion. Om du har flera ämnen som du vill ska behandlas – lämna istället in flera separata motioner.

Det går bra att lämna in motioner via styrelsens brevlåda i entrén till Rödabergsgatan 10, eller att skicka in via e-post till styrelsen@eken8.se

Rensning av vind och pannrum 1 mars

På grund av brandsäkerhetsskäl kommer vinden att rensas från skräp och bråte som står uppställt på torkvindarna och i gångarna utanför vindsförråden. Rensningen kommer att ske den 1 mars och allt upphittat kommer att kastas. Undantaget är det upplag av gamla dörrar som finns på vinden. På samma gång rensas de cyklar som länge stått i pannrummet i väntan på att kastas.

Medlemmarna uppmanas att ta bort saker som ska sparas innan detta datum, alternativt sätta en ägandelapp på sina saker tillsammans med information om när sakerna kommer att tas bort.

Brandsäkerhet i juletider

Styrelsen uppmanar medlemmarna att vara försiktiga med levande ljus nu i adventstiden och framöver. Kontrollera att era brandvarnare fungerar. Om brandvarnare saknas i lägenheten, hör av er till styrelsen så ska detta ordnas.